Cách thức giao hàng

   Giao hàng trực tiếp qua địa chỉ khách hàng ( đối với khách hàng trong nội ô TP Cần Thơ)
   Giao hàng qua chành xe và bưu điện ( đối với khách hàng ngoài TP Cần Thơ)
Giao nhận hàng tại cửa hàng của công ty.
   Thời gian giao hàng theo thoả thuận giữa khách hàng và công ty
   Trường hợp giao hàng chậm tiến độ, công ty sẽ liên hệ và thông tin đến khách hàng sớm nhất có thể.