Nghĩa vụ của bên mua và bên bán

1. NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN:
 a. Nghĩa vụ giao hàng:
  - Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng
  - Giao đúng số lượng hàng đã thỏa thuận
  - Giao chứng từ kèm theo hàng hóa
  - Giao hàng đúng thời hạn và địa điểm
  - Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng
  - Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua
 b. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá
2. NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA
  - Nghĩa vụ nhận hàng
  - Nghĩa vụ thanh toán tiền