Chính sách bảo vệ thông tin

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN
Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thietbiytemientay.com sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và công ty;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại công ty;
- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
 - Không có thời hạn.

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN
Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website thietbiytemientay.com
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY
Địa chỉ: Số 238A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Điện thoại cố định: 02923 733 275
Fax: 02923 733 898
Email: ytemientay@gmail.com

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website thietbiytemientay.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Cty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
i) Qua email: ytemientay@gmail.com
ii) Qua điện thoại: 02923 733 275